Άμεσες παρεμβάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο οδικό περιφερειακό, δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας –πάντα σε εγρήγορση- δεν σταματά τον σχεδιασμό του ούτε μια στιγμή και κάθε μέρα πραγματοποιούνται μικρά και μεγάλα έργα.

Το συνεργείο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του κ. Χαρίτωνα Κουτσούρη λαμβάνει δράση και  προχωρά σε   εργασίες αποκατάστασης των φθορών των ασφαλτικών οδοστρωμάτων (λακκούβες).

Με δεδομένο το  γεγονός ότι  Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει εντοπίσει τα σημεία του οδικού δικτύου τα οποία χρήζουν αποκατάστασης , παρεμβαίνει  σημειακά  εκεί που κρίνεται απαραίτητο για την άρση πιθανής επικινδυνότητας του οδοστρώματος και για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σημειωτέον ότι οι παρεμβάσεις αφορούν όχι μόνο στο δημοτικό , αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στο περιφερειακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με τοποθέτηση ψυχρής ασφάλτου. Μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 325 τόνοι .

Η δράση συνεχίζεται σε όλο το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

Back to top