Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

O Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σας ενημερώνει για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού α/α 184788.

Με την απόφαση δημάρχου ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ. του έργου με τίτλο: «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων » προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ
Back to top