Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 12 έως και τις 14-11-2019 καθώς και στις 14-10-2021, διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ.: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 26633 60158
E-mail.: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 9 Απριλίου 2024
Αριθμ. Πρωτ.: 2631

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 12 έως και τις 14-11-2019 καθώς και στις 14-10-2021, διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Ο Δήμαρχος
Βόρειας Κέρκυρας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Back to top