Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 12 έως και τις 14-11-2019 καθώς και στις 14-10-2021, διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Διοίκησης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Εσωτερικής Λειτουργίας, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Back to top