Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 18 σχολικές καθαρίστριες/τές, πιάνουν δουλειά καλύπτοντας τις θέσεις σε όλα τα σχολεία τη Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Μετά την έγκαιρη ολοκλήρωση της  προβλεπόμενης διαδικασίας , υπογράφηκαν στις 30 Αυγούστου 2023 οι συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών/τών  , ενώ σε συνεργασία  με τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής παιδείας έγιναν οι τοποθετήσεις  προκειμένου όλες οι σχολικές μονάδες  του Δήμου να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους μαθητές τη νέα σχολική χρονιά .

Έτσι από την 1η Σεπτεμβρίου,  18 καθαρίστριες/ές , εκ των  οποίων  οι 16   6ωρης απασχόλησης και   2  τρίωρης πιάνουν δουλειά καλύπτοντας τις θέσεις σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Πέραν τούτου, με γοργούς ρυθμούς  ολοκληρώνονται όλες οι αναγκαίες κτιριακές παρεμβάσεις στα σχολικά συγκροτήματα, πραγματοποιούνται οι αναγκαίοι καθαρισμοί στους αύλειους χώρους και λαμβάνονται όλες οι πρόνοιες -στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου- για την ασφαλή έναρξη και λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Back to top