Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ ΤΟΥ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Η εν θέματι προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών, τα οποία αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης – μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού στο Δημοτικό Γήπεδο Θιναλίου – Αχαράβης του νομού Κέρκυρας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
Back to top