Δημοπρασία απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κέρκυρα,  09/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ: 3607

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρα

TK 49081, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ,

τηλ.+30 2663360111

φαξ: 2663360176

                       

Τίτλος  Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής), για δύο έτη, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη. Σε περίπτωση που προκύψουν  άγονα τμήματα της 1ης δημοπρασίας θα διενεργηθεί και 2η την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη στο ίδιο μέρος και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Περιγραφή χώρων παραχώρησης

Δ. Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2021 (€)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2022 (€)

1

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 10μ. Αριστερά από το εστιατόριο “Τα Κύματα” και 300μ. Αριστερά των ΘΜΑ του Μουζακίτη (2.13)

25,00

750,00

1.250,00

2

«ΔΡΑΣΤΗΣ» Δ.Δ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ

8,35

180,00

300,00

3

ΣΙΔΑΡΙ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ

65,00

960,00

1.600,00

4

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΑΡΙΟΥ, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (350) ΜΕΤΡΑ ΔΕΞΙΑ  ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΣΗ – ΠΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  τ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΜΕΤΡΑ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

10,00

216,00

360,00

5

«ΚΑΣΤΡΟ» Δ.Δ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ 5μ. ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

32,91

494,00

822,00

6

ΑΡΙΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 400 ΜΕΤΡΑ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

21,56

630,00

1.050,00

7

Φ: 39,78953018 Β ΚΑΙ Λ: 19,71332489 Α ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WGS ’84, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ “ΤΥΦΛΟΣ” Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ

8,00

168,00

280,00

8

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΝΟΣ – ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ

13,05

117,00

195,00

 

Δ. Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2021 (€) ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2022 (€)

1

ΑΠΡΑΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ, 300μ. ΔΕΞΙΑ ΚΟΡΜΑΡΗ Ι.

50,00

480,00

800,00

 

Δ. Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2021

(€)

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 2022

(€)

1

ΚΑΛΑΜΙ, 185Μ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 100μ.  ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

10,00

288,00

480,00

2

ΚΑΛΑΜΙ, 15Μ ΔΕΞΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΑΣΠΡΟ ΣΠΙΤΙ»

10,00

288,00

480,00

3

Φ:39 44′ 36” Β, Λ: 19 56′ 33” Α ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΙ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

40,00

1.152,00

1.920,00

4

Φ:39,72421303 Β, Λ:19,8986212 Α, ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WGS ’84, ΠΑΡΑΛΙΑ “ΝΗΣΑΚΙ”, ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300) ΜΕΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Θ.Μ.Α ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

39,98

1.200,00

2.000,00

5

Φ: 39,72852405 Β, Λ:19,8986212 Α, ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WGS ’84, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ “ΚΑΜΙΝΑΚΙ”

50,11

1.500,00

2.500,00

6

ΑΓΝΗ ΓΙΜΑΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

9,00

260,00

432,00

7

ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΜΕΤΡΑ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΝΕΑ ΘΕΣΗ TO 2016  ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ

38,88

699,00

1.165,00

 

Ελάχιστο όριο κατώτερης προσφοράς: Κατώτατα όρια προσφοράς κατά θέση και ανά μισθωτικό έτος για τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζονται  τα ποσά  που αναγράφονται ανωτέρω.

Διάρκεια εκμίσθωσης: Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι διετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2022.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση: Αχαράβη, 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26633-60111.

Εγγύηση συμμετοχής: το ύψος της εγγύησης συμμετοχής είναι: ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, και για το σύνολο των δύο (2) ετών

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία: αναφέρεται στην παράγρ. 13 της Διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία: παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, www.mncnorthcorfu.gr, και στο Τηλέφωνο 2663360111 (08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.).

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

 

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση
Back to top