ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Ανακυκλώνω «πόρτα πόρτα», δεν πληρώνω - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

 

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα αποκομιδής γυάλινων συσκευασιών «ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ» σε επιλεγμένες επιχειρήσεις εστίασης με την προοπτική να επεκταθεί σε όλο το δίκτυο του «επιχειρείν» στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ από το 2019 ο Δήμος έχει ξεκινήσει την αποκομιδή του χαρτιού/χαρτονιού από επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στους μεσαίους και μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων χαρτονιού όπως super markets, ξενοδοχεία κ.λ.π.

Το σύστημα «πόρτα πόρτα» είναι από τις πλέον ενδεδειγμένες εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση αποβλήτων καθώς ενδυναμώνει την εφαρμογή διαλογή στην πηγή και φέρνει άριστα αποτελέσματα. Είναι  δε ενταγμένο στο πρόγραμμα του ΕΣΔΑ ( Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης  Αποβλήτων 2021-2027).

 

Back to top