ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΕΚ (ΜΠΑΖΩΝ) ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΕΜ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11:00, ξεκινάει δράση καθαρισμού και ανακύκλωσης των συλλεγόμενων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων από περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Κέρκυρας ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για τον καθαρισμό αποθέσεων και την ανακύκλωση απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε χώρο πλησίον της Aqualand.

Η δράση πραγματοποιείται από την εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ με τη συνεργασία των Δήμων Βόρειας Κέρκυρας και Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο της πανελλαδικής της εκστρατείας για την απομάκρυνση και διαχείριση ΑΕΚΚ από προστατευόμενες και επιβαρυμένες περιοχές. Η εταιρεία είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας θα συμμετέχει ενεργά στην δράση καθαρισμού με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Βόρειας Κέρκυρας.

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας στέκεται πάντα αρωγός σε δράσεις που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία και συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον δημιουργεί κινδύνους πυρκαγιών και πλημμυρών, ενώ ρυπαίνει το φυσικό περιβάλλον. Η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ αποφέρει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία καθώς ανακτώνται υλικά για χρήση στο μέλλον, ενώ παράλληλα η παραγωγή υλικών από ΑΕΚΚ απαιτεί λιγότερη ενέργεια με αποτέλεσμα να προκαλεί μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Back to top