Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αδιαπραγμάτευτη θέση , 4 ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Οφειλόμενη απάντηση του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , μέλους του ΔΣ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ  κου Μουζακίτη Νικόλαου  που αφορά στην από 6-11-2023  δήλωση της Προέδρου της  Διαδημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Δήμων Κέρκυρας  , Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και  Διαποντίων Νήσων κας Μερόπης- Σπυριδούλας Υδραίου:

Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και των εκπροσώπων του από την αρχή και καθόλη τη διάρκεια  της θητείας στο ΔΣ  του διαδημοτικού οργάνου «Διαδημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Δήμων Κέρκυρας» //«∆ΙΑ∆.Ε.Υ.Α.∆. Κέρκυρας», είναι η αυτονόμηση και η δημιουργία ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας. Επί τέσσερα συνεχή χρόνια -χωρίς να υπάρχει λόγος- η λειτουργία του διαδημοτικού οργάνου διέπεται από «εξευτελιστικές» εξάμηνες παρατάσεις.

Με το σκεπτικό αυτό και με δεδομένο ότι λήγει η παράταση λειτουργίας της ΔΙΑΔΕΥΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  και η παραμονή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο διαδημοτικό όργανο στις 31-12-2023 , οι όποιες αποφάσεις  και  το σκεπτικό  τους διέπονται από τη διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας  του, αυστηρά και μόνο μέχρι 31-12-2023.

Ουδεμία άλλη απόφαση δεν αποδεχόμεθα πέρα εκείνων που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της διαδημοτικής επιχείρησης αφενός , αφετέρου αυστηρά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αποχώρησης και της ομαλής μετάβασης των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων-υποχρεώσεων στην  αυτόνομη ΔΕΥΑ Βόρειας Κέρκυρας και πάντως όχι πέραν της 31-12-2023.

Σημειωτέον ότι  στην «τακτική  χειραγώγησης» , οι ίδιες ενέργειες  ακολουθήθηκαν και λίγο πριν παραλάβουμε ως νέες δημοτικές αρχές το 2019 .

Επαναλαμβάνουμε -για πολλοστή φορά- πως –έως την οριστική αποχώρηση- η  όποια συναίνεση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  κινείται στην κατεύθυνση αυστηρά και μόνον της εύρυθμης λειτουργίας του διαδημοτικού οργάνου για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και της κοινωνίας του .  Οποιαδήποτε απόφαση δέσμευσης των νέων δημοτικών αρχών είναι «αντιδεοντολογική  και καταχρηστική».

Back to top