Η 23η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ για την ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στις 23 Νοεμβρίου η οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους δημοπράτησης για την προμήθεια, μεταφορά  και τοποθέτηση-αντικατάσταση του χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης-μίγματος χαλαζικής άμμου και κόκκων ελαστικού στο γήπεδο Δημοτικής Ενότητας  Θιναλίων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ,συνολικού προϋπολογισμού 194.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,  σηματοδοτώντας την ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό. Υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω προμήθεια ήταν μπλοκαρισμένη στα πλοκάμια των γραφειοκρατικών διαδικασιών για πολλά χρόνια. 

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους που συνέβαλαν ουσιαστικά στην θετική εξέλιξη και δη την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας κ. Κων/νο Ζορμπά, το Αντιπεριφερειάρχη  Υποδομών και τεχνικών έργων   κ. Εμμανούήλ Ορφανουδάκη, τις οικονομικές υπηρεσίες  τόσο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Στη θετική εξέλιξη συνέβαλε και η συνεργασία του προέδρου και των μελών του ΔΣ του Α.Σ Θιναλιακού καθώς και της Γυμναστικής Ένωσης Θιναλίων (ΓΕΘ). Γνωστοποιούμε επίσης ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο εξελίσσεται ο διαγωνισμός της προμήθειας ταρτάν και οι διαδικασίες για τα υποστηρικτικά έργα υποδομής για το στίβο στο γήπεδο Δημοτικής Ενότητας  Θιναλίων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Για τα ανωτέρω περιγραφόμενα έργα-προμήθειες   συνεργάζονται ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου   κ. Χαρίτων Κουτσούρης  , ο Πρόεδρος ΔΣ του Α.Σ Θιναλιακού κ. Χρήστος Ανεμογιάννης και τα μέλη του ΔΣ  .

Στη χαρτογράφηση της   διαδρομής  της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» της  ανωτέρω περιγραφόμενης προμήθειας καταγράφονται  μήνες  ολόκληροι όπου κλιμάκια της Δημοτικής Αρχής  και υπηρεσιακοί παράγοντες  συμμετείχαν «σε συσκέψεις επί συσκέψεων» με αντίστοιχα της Περιφερειακής Αρχής για το ξεπάγωμα των διαδικασιών.

 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  θα ευρίσκεται σε µόνιµη και διαρκή  µάχη µε τη γραφειοκρατία , για να γίνουν ουσιαστικά βήματα στο ΔΗΜΟ αξιοποιώντας τους ανθρωπίνους και οικονομικούς πόρους  , χωρίς «εκπτώσεις» προς όφελος του πολίτη και της ανάπτυξης.

 

Back to top