Καταπέλτης η δικαστική δικαίωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το Σπιτάκι Ανακύκλωσης - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

  • Καταπέλτης η δικαστική δικαίωση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το Σπιτάκι Ανακύκλωσης  με την  αυστηρά νομολογιακή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (27/2021)  να επιβεβαιώνει ότι η Δημοτική Αρχή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον του Δήμου μας, και  όσοι πολεμούν την δημοτική αρχή –η ετερόκλιτη συμμαχία Ασπιώτη-Βάρελη και  λοιπών -απλά υπονομεύουν τον τόπο τους και τους συμπολίτες τους.  

  • Η Ελληνική Αστυνομία – ο 1ος φορέας του Δημοσίου που εκπλήρωσε τη νομική υποχρέωση για τη «Διαλογή Συσκευασιών στην Πηγή», όπως ορίζει ο Νόμος 4496/2017, σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ,βραβεύτηκε για τη δράση αυτή.  

Στις  23-6-2021  το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων δίκασε την αίτηση αναστολής που κατέθεσε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία είχε γίνει προσωρινά   δεκτή η προσφυγή των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων Σπυρίδωνος Ασπιώτη και Σπυρίδωνος Βάρελη, που είχε σκοπό να μην τοποθετηθεί στο Δήμος μας, όπως έγινε σε όλη την Ελλάδα, το ΣΠΙΤΑΚΙ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Μετά δε από ένα σκεπτικό αυστηρά νομολογιακό το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελ/νήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και Ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος σημειωτέον, δεν έκανε δεκτή την προσφυγή που κατέθεσαν κατά της απόφασής της οικονομικής επιτροπής μας, ορθά κρίνοντας και θέτοντας υπεράνω όλων την εξυπηρέτηση και διασφάλιση  του δημοσίου συμφέροντος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Κατά της απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  ο  Δήμος Βόρειας Κέρκυρας άσκησε αίτηση ακύρωσης  και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης αυτής, στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, το οποίο δικαίωσε με επιχειρήματα ουσίας το Δήμο μας και διέταξε να εφαρμοσθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση.

 Εντελώς συνοπτικά, επιλεκτικά και περιοριστικά να αναφέρουμε ότι στην αιτιολογία του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται ότι τα «Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)» εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, και η συνεργασία με τα συστήματα αυτά είναι μονόδρομος για την υποχρεωτική, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι  η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των Δήμων σε συλλογικά συστήματα διαχείρισης συσκευασιών, με οποιαδήποτε νομική μορφή, αλλά μόνο τη συνεργασία με αυτά. 

Τέλος όπως επί λέξει αναφέρει η ως άνω απόφαση «…Επομένως, η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του αιτούντος Δήμου της σύναψης της επίδικης σύμβασης μεταξύ αυτού και της επιχείρησης «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη Εταιρία», φορέα ΣΣΕΔ, για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, αποβλέπει καταφανώς στην ικανοποίηση επείγοντος λόγου δημοσίου συμφέροντος, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση και με τη συμβολή του αιτούντος Δήμου, χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)…» 

Το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων έκρινε επί της ουσίας το θέμα και αποφάνθηκε ότι μόνο συμφέρουσα μπορούσε να είναι η σύμβαση αυτή ανάμεσα στο Δήμος μας και την Ανταποδοτική Ανακύκλωση και για το λόγο αυτό έκρινε ότι υπάρχει και άμεσος κίνδυνος από την μη υπογραφή αυτής, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο την σπουδαιότητα και την κρισιμότητα μιας τέτοιας σύμβασης και τέτοιων εγκαταστάσεων στο Δήμο μετά από τις εικόνες που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο τα προηγούμενα χρόνια με την Κέρκυρα να βυθίζεται στα σκουπίδια.

Σημειωτέον ότι το θέμα  που αφορά στο ΣΠΙΤΑΚΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-στο ανταποδοτικό κίνητρο-  είχε εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 5 φορές ,5 φορές αναβλήθηκε και στο τέλος καταψηφίστηκε.

Για όσους κατανοούν τις νομικές αποφάσεις, με την ανωτέρω ,αποσπασματικά και επιγραμματικά ,αναφερόμενη αιτιολογία ξεκάθαρα το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων δικαίωσε τον αγώνα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην προσπάθειά του, να γίνουν τα αδύνατα δυνατά στο Δήμο μας ώστε να αποκατασταθεί η τρωθείσα εικόνα του νησιού μας από το θέμα των σκουπιδιών, παρά τα εσκεμμένα τεράστια εμπόδια και προσκόμματα που «στρατολογεί» η αντιπολίτευση .

Τα στοιχεία μάλιστα επιβεβαιώνουν την ορθότητα της απόφασης. Η δημοτική αρχή έφερε για πρώτη φορά το θέμα της σύμβασης με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση τον Μάρτιο του 2020!!!. 

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει το θέμα τότε,  το αργότερο τον Ιούνιο του 2020 θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Από 1η Ιουνίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 σύμφωνα με τα ζυγολόγια συγκεντρώθηκαν στο Δήμο μας 54.550 κιλά   Ανακυκλώσιμα pet (πλαστικά μπουκάλια), τα οποία αντιστοιχούν σε 4.545.833 πλαστικά μπουκάλια (pet) . Μόνο αυτό το υλικό θα είχε αποφέρει ως ανταπόδοση στους δημότες ή στο Χαμόγελο του Παιδιού –σ ένα χρόνο-το συνολικό ποσό των 137.752,52 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τα κουτάκια του αλουμινίου, από 1η Ιουνίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021 , σύμφωνα με τα ζυγολόγια συγκεντρώθηκαν στον Δήμο μας 9.250 κιλά τα οποία αντιστοιχούν σε 660.714,28 τεμάχια, που θα απέδιδε το ποσό των 20.021,64 ευρώ.

Σημειωτέον δε ότι το Σπίτι της Ανακύκλωσης συλλέγει 4 υλικά και η ανωτέρω ανάλυση αφορά μόνο το ένα από τα 4 υλικά ανακύκλωσης. Οι δημότες μας, εκτός από το ποσό της ανταπόδοσης το οποίο θα ωφελούνταν άμεσα, απώλεσαν και έμμεσες παροχές τις οποίες θα είχαν αν αφαιρεθεί το κόστος της μεταφοράς και διάθεσης των 4 υλικών ανακύκλωσης που συλλέγουν οι εγκαταστάσεις αυτές.

Το μεγαλύτερο δε κέρδος για το Δήμο μας και τους δημότες μας θα ήταν η πραγματική και επιβεβαιωμένη αύξηση -λόγω του κινήτρου ανταπόδοσης- συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, όφελος ανυπολόγιστο αφού τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αύξηση της ανακύκλωσης ξεπερνούν οποιοδήποτε οικονομικό όφελος μπορεί να επιμετρηθεί από αυτή τη διαδικασία. ‘Έτσι η διάσωση ενός υλικού που, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο, δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ακόμα και αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Το κέρδος τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το κοινωνικό διείδε έγκαιρα  η Ελληνική Αστυνομία ο φορέας του Δημοσίου που πρώτος εκπλήρωσε τη νομική υποχρέωση για τη «Διαλογή Συσκευασιών στην Πηγή», όπως ορίζει ο Νόμος 4496/2017, σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ .

Το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που ξεκίνησε σε μεγάλες Υπηρεσίες της Αστυνομίας και επεκτάθηκε  σε όλη τη χώρα, αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ παρέχεται σημαντικό ανταποδοτικό αντίτιμο, που ανέρχεται σε 3 ευρώ λεπτά ανά κάθε μία μεταλλική, πλαστική και γυάλινη συσκευασία.

Το συνολικό ποσό του ανταποδοτικού αντιτίμου ενισχύει το “Λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου επί σύμβαση αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών”.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η Ελληνική Αστυνομία για αυτή της τη δράση απέσπασε το 1ο Βραβείο στα Green Awards 2021 στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη «The Thessaloniki Metropolitan Summit» στις 10 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στην Κατηγορία «Βραβεία προς Επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς», ενότητα «Ανακύκλωση με διαλογή στην Πηγή στο δημόσιο τομέα».

Το βραβείο παρέλαβε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Μιχ. Καραμαλάκης από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Αγαπητοί Συνδημότες,

Είναι λυπηρό να έχουμε το φαινόμενο μίας νοσηρής, αρρωστημένης αντιπολίτευσης που το μόνο που θέλει είναι να συκοφαντεί  τον δήμο και να παρεμποδίζει το έργο του με οποιονδήποτε τρόπο  πιστεύοντας ότι έτσι θα πλήξει πολιτικά τη δημοτική αρχή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να κάνει κακό σε μια δράση  που έχουν αγκαλιάσει όλοι οι δημότες.

Δεν τους πείραζε η παλιά κατάσταση,  με τις χιλιομέτρων σε μήκος και όγκο χωματερές σε πολυσύχναστα σημεία του Δήμου μας.

Είμαστε αναγκασμένοι ως δημοτική αρχή να αφιερώνουμε χρόνο σε ανόητες προσφυγές, και αρρωστημένα φαινόμενα εμπάθειας ,-για να μην τους επιστρέψουμε τις δικές τους φράσεις «περί πολιτικής αλητείας και μανέστρες» -για να τρέχουμε στις επιτροπές, στα  δικαστήρια και να πληρώνουμε δικηγόρους για να εξηγούμε τα αυτονόητα. Και το σκόπιμα παραπλανητικό σκεπτικό τους αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πρότερη δήλωσή τους:…  «η οποία Σύμβαση κανένα όφελος δεν θα προσέφερε στο Δήμο μας. Αντίθετα θα μας στερούσε πολλές χιλιάδες €υρώ, αφού θα παραχωρούσαμε δωρεάν ανακυκλώσιμα υλικά , που έχουν αξία στην αγορά, όπως το αλουμίνιο, ο λευκοσίδηρο, το γυαλί, το πλαστικό κ.λ.π.».

 Είναι αμελητέο το ποσό των 137.752,52 ευρώ σ ένα χρόνο που θ απέφερε η δράση ενός μόνου υλικού;

Επαναλαμβάνουμε δε πως η νομοθεσία  ρητά δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των Δήμων σε συλλογικά συστήματα διαχείρισης συσκευασιών, με οποιαδήποτε νομική μορφή, αλλά μόνο τη συνεργασία με αυτά.

Πραγματικά χρειάζεται περίσσιο θράσος εκ μέρους των  ώστε  να θέλουν  να πετύχουν  τώρα την επικοινωνιακή χειραγώγηση της κοινής γνώμης των δημοτών  με λασπολογίες και συκοφαντίες  χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο… δεν λαμβάνουν υπόψη τους  ότι η πλειοψηφία των δημοτών  στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, γνωρίζοντας τα πεπραγμένα τους, τους έκριναν αρνητικά και τους  αποδοκίμασαν.

Ελπίζουμε να μη χρειάζονται πολύ κόπο για να κατανοήσουν τα παραπάνω και συγκεκριμένα τη ζημιά που υπέστη ο Δήμος και η κοινωνία.

Αλλά εύλογα αναρωτιόμαστε.. θα απολογηθούν στην κοινωνία για τα διαφυγόντα κέρδη των δημοτών ; θα παραιτηθούν όπως δεσμεύτηκαν δημόσια; και μάλιστα για ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος με τεράστια οικονομική ζημία στο Δήμο;

Η δημοτική αρχή με απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη αλλά και αφοσίωση στην εφαρμογή των κείμενων διατάξεων έχει ως μοναδική επιλογή να συνεχίσει το έργο της για την επίλυση των προβλημάτων  του Δήμου .

Back to top