Κοινοποίηση παρέμβασης που αφορά στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ που υπολείπονται τίτλοι ιδιοκτησίας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αχαράβη –Κέρκυρα ΤΚ 49081

Τηλ.επικοινωνίας: 26633 60155

ΦΑΞ: 26633 60176         

Αχαράβη  30  – 07– 2021

 Αριθ.πρωτ: 4969

 

ΠΡΟΣ: κ.κ Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

  

Αγαπητοί Πρόεδροι,

Σας κοινοποιούμε κείμενο -παρέμβαση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και  αφορά στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ που υπολείπονται τίτλοι ιδιοκτησίας. Ειδικότερα καταγράφεται:

«Οι  σημερινοί ΟΤΑ προέρχονται σε βάθος χρόνου από τις συνενώσεις κοινοτήτων και τις μετέπειτα συνενώσεις των Καποδιστριακών Δήμων.

Με το παρόν, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλοι Δήμοι και το οποίο μας έχει οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα και αδιέξοδα.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αφορά στα Δημοτικά κτίρια και οικόπεδα για τα οποία δεν  προκύπτει από τίτλους (Συμβόλαια) ή δικαστικές αποφάσεις το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Πρόκειται για ακίνητα των οποίων η κυριότητα ανήκει στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, ακίνητα τα οποία είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία ότι ανήκουν ιδιοκτησιακά στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και κανείς δεν αμφισβητεί την κυριότητα τους επ’ αυτών. Η κυριότητα των εν λόγω ακινήτων είχε περιέλθει στις πρώην κοινότητες και σήμερα στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας με άτυπες παραχωρήσεις, πολύ πριν από εβδομήντα έτη, όπως συνηθιζόταν να γίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις τα τότε Συμβόλαια καταστράφηκαν από άγνωστες αιτίες.

Σήμερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Δήμος Βόρειας Κέρκυρας σχετικά με τα ανωτέρω ακίνητα είναι ότι η διαδικασία που αντιμετωπίζουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες νομιμοποίησης- τακτοποίησης κωλύεται καθώς απαραίτητη προϋπόθεση με τις ισχύουσες διατάξεις είναι η ύπαρξη τίτλου ιδιοκτησίας. Για τα Δημοτικά αυτά ακίνητα θα ήταν προς το κοινό όφελος να υπάρχει εξαίρεση από τους περιορισμούς των πολεοδομικών διατάξεων, σχετικά με την απόδειξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ώστε τα αυθαίρετα δημοτικά κτίσματα να τακτοποιούνται πιο εύκολα. Να μπορεί ο Δήμος για κοινωφελείς σκοπούς να οικοδομεί. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, όπως και κάθε Δήμος, σκοπός του είναι να προσφέρει κοινωφελές έργο ώστε να μπορεί να υλοποιεί τον σκοπό της ίδρυσης του. Γεγονός που δυσχεραίνεται με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Ως παράδειγμα προβλήματος σας αναφέρουμε το θέμα που αντιμετωπίζουμε με το ακίνητο στους Βελονάδες Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Αφορά ένα ημιτελές ισόγειο κτίσμα εμβαδού 151,85 τ.μ., που ανεγέρθη χωρίς οικοδομική άδεια την περίοδο 1992-1993 από τον πρώην Δήμο Εσπερίων για χρήση ως νηπιαγωγείο, σε οικόπεδο 849,96 τ.μ. που βρίσκεται εντός του οικισμού (<2000 κατ.) Βελονάδων της Κοινότητας Βελονάδων, στη Δημοτική Ενότητα Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και το οποίο νέμεται και κατέχει η Κοινότητα Βελονάδων από αμνημονεύτων χρόνων. Το εν λόγω ακίνητο χρήζει τακτοποίησης ή νομιμοποίησης, ώστε στη συνέχεια να αποπερατωθεί κατόπιν έκδοσης οικοδομικής άδειας. Επειδή δεν υφίσταται τίτλος κτήσης δε δύναται να ολοκληρωθεί το στάδιο της τακτοποίησης και κωλύεται η αποπεράτωση του.

Παρακαλούμε λοιπόν – εν όψει της συζήτησης του εν λόγω θέματος στη Βουλή – (αυξημένα τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης στο θέμα) το ιδιοκτησιακό καθεστώς ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ που υπολείπονται τίτλοι ιδιοκτησίας να τακτοποιείται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου η οποία να έχει δυνατότητα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο».

 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας

Γεώργιος Μαχειμάρης

Back to top