Γιώργου Βακιρτζή, «Εδώ Πολυτεχνείο. 16.ΧΙ.73», 1974, χρωμολιθογραφία. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Back to top