ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

«Ἡ καρδία ἡμῶν πεπληρωμένη χαρᾶς ἐστί σήμερον». Ἑορτάζει ὁ τόπος μας, εορτάζει «ὁ Ἅγιός μας». Και μου έχουν εντυπωθεί τα λόγια του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη μας… «Μολονότι γνωρίζουμε ὅτι ἕνας Ἅγιος δέν ἀνήκει σέ ἕναν τόπο, ἀλλά τιμᾶται ἀπό ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐμεῖς στήν νῆσο αὐτή αἰσθανόμαστε τόν Ἅγιο οἰκεῖο. Τόν αἰσθανόμαστε πατέρα, φίλο καί ἀδελφό καί, τήν ἴδια στιγμή, πρεσβευτή μας στόν οὐρανό. Ξεκινᾶ ἡ ἡμέρα τῶν περισσοτέρων Κερκυραίων μέ τό ἄναμμα ἑνός κεριοῦ στόν Ἄγιο καί τήν προσκύνηση τοῦ σκηνώματός του, γιά νά πάρουν δύναμι γιά τήν ζωή τους. Τελειώνει ἡ ἡμέρα πάλι μέ τό ἄναμμα ἑνός κεριοῦ καί τήν προσκύνηση τοῦ σκηνώματός του, ὡς ἐπιλύχνιος εὐχαριστία διότι «κέκλικεν ἡ ἡμέρα» (Λουκ. 24, 29) χάρις στίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου καί ὁ καθένας περάτωσε τόν κόπο του «διότι ἔκαμε ὁ Ἅγιος». Γι’ αὐτό τόν νιώθουμε οἰκεῖο. Εἶναι γνήσια ἡ σύνδεση τοῦ Ἁγίου μέ τήν λαϊκή εὐσέβεια, τήν πίστη, τήν παράδοση, τόν νοῦ καί τήν καρδιά τοῦ τόπου καί τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὁ Ἅγιός μας. Καί τήν ἴδια στιγμή χαιρόμαστε μέ ὅσους αἰσθάνονται ὅτι μποροῦν νά τόν ἔχουν καί ἐκεῖνοι «Ἅγιό τους», νά συμμερίζονται καί νά βιώνουν τήν ἀγάπη πρός τό πρόσωπό του».

Εύχομαι από καρδιάς, ο Άγιος  μας – «θαυμάτων πηγή, ὡς ρεῖθρον ἀγάπης μὴ κενούμενον»-, να γίνει οδηγός αγάπης, πίστης και ελπίδας για όλους τους, να ευλογεί κάθε ψυχή που αναζητά τη σωτηρία και να τους γεμίζει δύναμη και σοφία ώστε ενωμένοι να προχωράμε.

Χρόνια πολλά και ευχές σε όλες και όλους τους εορτάζοντες.

Back to top