ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας για καθαρισμό πλατειών, δημοτικών δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η ενίσχυση σε εξοπλισμό της υπηρεσίας καθαριότητας-ανακύκλωσης-πρασίνου (επιχειρησιακού έργου) συνεχίζεται. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στη μάχη της καθαριότητας μπαίνει το νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο, με το οποίο ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας- ανακύκλωσης-πρασίνου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Το νέο , υπερσύγχρονο αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων παρελήφθη την Τρίτη 7 Ιουνίου 2023 από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Θα ενισχύσει τον υφιστάμενο μηχανολογικό στόλο αφενός, αφετέρου θα συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου. Το μηχανοκίνητο σάρωθρο δεν καθαρίζει μόνο δρόμους, αλλά μπορεί και να συμβάλλει αποτελεσματικά στον καθαρισμό πλατειών, δημοτικών δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων μετά από εκδηλώσεις ή πολυπληθείς συγκεντρώσεις από τα διάσπαρτα απορρίμματα, από φύλλα και άλλα φυτικά απορρίμματα, από προϊόντα αποψιλώσεων, προϊόντα άλλων καθαρισμών, από διάσπαρτα απορρίμματα κοντά σε κάδους απορριμμάτων. Εξίσου σημαντική η λειτουργία του στις τουριστικές περιοχές.

“ Η Διεύθυνση Καθαριότητας -ανακύκλωσης-πρασίνου (επιχειρησιακού έργου) του Δήμου αποκτά σταδιακά τον κατάλληλο εξοπλισμό για να δώσει πιο αποδοτικά τον αγώνα στη διαχείριση απορριμμάτων.

Η διαφορά πλέον είναι εμφανής και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Είμαστε σε αναμονή παραλαβής των επόμενων μηχανημάτων », ανέφερε ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης.

Back to top