ΟΜΟΦΩΝΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου που προβλέπει την μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης- Αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην με αριθμό 25/1-12-2023  συνεδρίαση  του και στο θέμα:  « Συζήτηση για την απόσυρση του νέου νομοσχεδίου που προβλέπει την μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας  και της απεξάρτησης- Αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ) και με δεδομένο το έργο που έχει παράξει το ΚΕΘΕΑ Κέρκυρας (Κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων) , ομόφωνα, εκφράζει:  τη διαφωνία του με τη διάταξη του Νομοσχεδίου που προβλέπει την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ( Ε.Ο.Π.Α.Ε.) , στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων .

Παράλληλα, ζητά:

  • Την ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό, για να μπορεί να υπάρχει “θεραπευτικό συνεχές».
  • Την ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή
  • Την περαιτέρω ενημέρωση της κοινωνίας από εξειδικευμένο προσωπικό και με συμμετοχή των συλλόγων οικογένειας της ΟΣΟΚΕΘΕΑ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ), για το μεγάλο ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Back to top