Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης παραιτείται από Αντιπρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

  • Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης παραιτείται από Αντιπρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ και καταγγέλλει την οργανωμένη  «συμπαιγνία» Υπουργείου Εσωτερικών και της πλειοψηφίας  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ .
  • Εμπαίζουν το λαό, την κοινωνία της Βόρειας Κέρκυρας .
  • Στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν το πισωγύρισμα στον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας. Ήρθε  η ώρα, Πολιτεία, Κόμματα, βουλευτές να πάρουν ξεκάθαρη θέση.

Αγαπητοί συνδημότες,

Στα αυτοδιοικητικά μου χρόνια σε όποιο αξίωμα  με τίμησαν οι πολίτες πορεύομαι και ενεργώ με την αρχή πως «Οι δήμοι υπάρχουν για να στηρίζουν και να υπηρετούν την κοινωνία».

Από την σύσταση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας   οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας  ήταν να εναρμονιστεί η λειτουργία του με τη βούληση του Ν.4600/2019 (άρθρα 154-158)  με στόχο να αυτοδιοικηθεί στα  κοινωνικά θέματα, αθλητισμού, ύδρευσης αποχέτευσης και πολιτισμού, στα θέματα δηλαδή αντιμετώπισης της καθημερινότητας του πολίτη, κάτι το οποίο απαιτεί μετ επιτάσεως η κοινωνία.

Στα τρία χρόνια λοιπόν η Δημοτική Αρχή έχει κυριολεκτικά «βομβαρδίσει» με έγγραφες οχλήσεις αρμοδίως το Υπουργείο για τον απεγκλωβισμό , αλλά και με παραστάσεις-συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς , γενικούς  γραμματείς.

Εξαιτίας του εγκλωβισμού μας στους νομοθετικά συσταθέντες διαδημοτικούς οργανισμούς για λίγο χρονικό διάστημα και όχι πλέον των δύο ετών από συστάσεως του Δήμου  μέχρι τη μετάβαση στους αντίστοιχους Δήμους , δυσλειτουργούμε και αντιμετωπίζουμε το αδιέξοδο της αδυναμίας να ανταποκριθούμε στο σκοπό της διοικητικής διαίρεσης των δήμων, λόγω της άσκησης των βασικότερων εκ των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των δήμων (πχ πολιτισμός, παιδεία, κοινωνική πολιτική, ύδρευση κλπ) από τους συγκροτηθέντες  διαδημοτικούς οργανισμούς.

Ενώ, με την συνέχιση λειτουργίας των διαδημοτικών οργανισμών παρά την θέληση και των δήμων, αυτομάτως ακυρώνεται η νομοθετική πρόβλεψη της διάσπασης των δήμων αφού άνω του 50% των αρμοδιοτήτων του συνεχίζει να εκτελείται από έναν ενιαίο φορέα, ως αν να ήταν ο δήμος ενιαίος.

Σημειωτέον ότι έχουμε πάρει απόφαση περί λύσης των διαδημοτικών οργανισμών προ τριών ετών εντούτοις η διαδικασία δεν προχωρά.

Με σωρευτικές πλέον τις διαπιστώσεις μας για τις έντεχνες αγκυλώσεις –ένθεν και ένθεν-στο θέμα των οργανισμών –με τελευταία τα δρώμενα-στάση  στην συνεδρίαση της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ στις 7 Δεκεμβρίου 2022-και την αρνητική στις πράξεις στάση του Υπουργείου Εσωτερικών συνεπικουρούμενη τα μέγιστα από την Πρόεδρο του Διαδημοτικού Οργανισμού ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ , Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και την πλειοψηφία του ΔΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον διαρκή εμπαιγμό μας ( για να ροκανιστεί απογοητευτικά ο καιρός ) , την πρωτόγνωρη αντίληψη που έχουν για τους δημοκρατικούς θεσμούς και την αυτοδιοίκηση. Μας εξέπληξε-εμένα και τον Αντιδήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας –μέλος του ΔΣ της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ Μουζακίτη Νικόλαο , το γεγονός, αφού η κα Πρόεδρος στην τελευταία  συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη Μαυρουδή , παρουσία του βουλευτή Κέρκυρας κ. Στέφανου Γκίκα, του προέδρου της ΠΕΔΙΝ κ. Αλέξανδρου Παρίση και των Δημάρχων Νότιας και Βόρειας Κέρκυρας Λέσση Κων/νου, Μαχειμάρη Γεώργιου αντίστοιχα,  συμφώνησε-δεσμεύτηκε  στη διάσπαση με συναινετικό –βελούδινο διαζύγιο. Σημειωτέον ότι είχαν προηγηθεί με την ηγεσία του ΥΠΕΣ  και άλλες συναντήσεις  με την ίδια θεματολογία παρουσία δημάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Εμμένουμε σθεναρά  στην αυτοδιοίκηση μας στα θέματα των οργανισμών, γιατί το  θέμα είναι ουσιώδες και αφορά στην ευθύνη και στις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι των δημοτών μας, που απαιτούν παρέμβαση σε επίλυση καίριων ζητημάτων καθημερινότητας.

Με την σχετική αλληλογραφία να χει σχηματίσει έναν ογκώδη φάκελο , καταγράφουμε ενδεικτικά:

1.Το Νόμο 4600/9-3-2019 που αφορά στη σύσταση νέων Δήμων (άρθρα 154-157).

2.Την με αριθμό 7-58/28-11-2019 ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας που αφορά στη διάσπαση της Διαδημοτικής ΔΕΥΑ Κέρκυρας και τη δημιουργία νέας ΔΕΥΑ  Βόρειας Κέρκυρας.

  1. Την με αριθμό 14-80/23-7-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας περί Σύστασης Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Τουρισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ( ΔΟΠΑΠΤΔΒΚ) .

4.Την με αριθμό 7-41/25-5-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας.

5.Το με αριθμό πρωτ.79623/18-6-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου που αφορά ερμηνεία (λανθασμένη όπως αποδεικνύεται από το επόμενο έγγραφο του ΥΠΕΣ) στο χρόνο δυνατότητας κατάργησης των διαδημοτικών νομικών προσώπων και σύστασης νέων από τους νεοσύστατους Δήμους.

  1. το με αριθμό πρωτ. 42172/2-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

7.το 111720/13-7-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

8.Η με αριθμό 291/19-7-2021 απόφαση της ΚΕΔΕ.

9.Η με αριθμό 11-2α/17-9-2021 απόφαση της ΠΕΔ ΙΝ.

10.Το με αριθμό 7188/3-11-2021 έγγραφο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας προς Υπουργό Εσωτερικών , Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του ΥΠΕΣ.

11.Το με αριθμό 157/10-1-2022 έγγραφο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που αφορά στην επιτακτική ανάγκη σύστασης νομικών προσώπων στους νεοσύστατους Δήμους.

12.Η με αριθμό 1-2β/4-2-2022 απόφαση της ΠΕΔ ΙΝ που αφορά στην ανάγκη σύστασης Νομικών Προσώπων στους νεοσύστατους Δήμους.

  1. Η με αριθμό 5-3/14-7-2022 απόφαση της ΠΕΔ ΙΝ.
  2. Το με αριθμό 4904/21-07-2022 έγγραφο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που αφορά στο Γόρδιο δεσμό των νομικών προσώπων των νεοσύστατων Δήμων.

15.Το με αριθμό 110170/21-7-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου που αφορά στη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  (ΔΙΑΠΕΘΕ-ΔΙΑΚΕΔΗΚ ) ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

16.Επανειλημμένες συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του ΥΠΕΣ.

Ας κατανοήσουν όλοι πως ο λαός του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οι φορείς, οι συλλογικότητες, οι επιχειρηματίες, η κοινωνία, η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας   δε επαιτούν … απαιτούν, το αυτονόητο …για τον πολιτισμό της καθημερινότητας του δημότη, του πολίτη.

Δεν είναι στις προθέσεις μας να αντιπολιτευθούμε ούτε με την πολιτεία , ούτε με τις δημοτικές αρχές. Επιζητούμε συνεργασία αυτοδιοικητική  προς όφελος  όλων μας, για «τα εφ ω ετάχθημεν».

Τέτοιες συμπεριφορές υπονόμευσης καταδεικνύουν δημοκρατικό έλλειμμα . Τέτοιες συμπεριφορές προσβάλουν μια ολόκληρη κοινωνία. Ας ξεκαθαρίσουν επιτέλους τι επιζητούν. Πισωγύρισμα στον ένα ενιαίο καταστροφικό όπως αποδείχτηκε  Δήμο; Πολιτεία, κόμματα,  βουλευτές ας πάρουν ξεκάθαρη  θέση και μάλιστα εν όψει εκλογών.

Back to top