Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ενημερώνει ότι δόθηκε τρίτη παράτασή προθεσμίας καθαρισμού για τα ακαθάριστα οικόπεδα η οποία λήγει στις 30-6-2024. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Back to top