Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, οχυρώνει το οπλοστάσιο του με μηχανήματα για την πολιτική προστασία. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην προσθήκη τριών νέων μηχανημάτων και δη: ενός μηχανήματος έργου Φορτωτή/Εκσκαφέα (JCB) και δυο αυτοκινήτων φορτηγών 4X4, προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας  για την άμεση επέμβαση σε έκτακτες ανάγκες πολιτικής  προστασίας.

Ο τομέας της πολιτικής προστασίας λόγω έντασης των φαινομένων και των συνεπειών τους στην καθημερινότητα των πολιτών και της περιουσίας τους αποτελεί  ύψιστη προτεραιότητα τόσο σε πρόληψη όσο και προστασία.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση μεθοδικά και εντατικά, αξιοποιείται  κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να ενισχυθεί ο  στόλος των οχημάτων έργου του Δήμου και να οργανωθούν  αποτελεσματικά οι  δομές του.

Η ενίσχυση των υπηρεσιών, σημαίνει ενίσχυση της δυνατότητας παρεμβάσεων του Δήμου για ακόμη καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση δύσκολων έκτακτων καταστάσεων αλλά και  εξυπηρέτηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν στην τεχνική υπηρεσία, στην καθαριότητα, στην πολιτική προστασία.

Τα ανωτέρω οχήματα θα χρησιμοποιηθούν  για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας σε 24ωρη βάση.

Back to top