Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, πρωτοπόρος στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, πρωτοπόρος στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζει πρώτος το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας με την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων toners και εκτυπωτικών μηχανημάτων ολικής λειτουργικής ανακατασκευής.

Σπυριδούλα Κόκκαλη – Ιωάννης Πουλιάσης 

Πρόσφατα υπογράφηκε σύμβαση συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια που αφορά την ανακύκλωση,  επαναχρησιμοποίηση αλλά και την πλήρη τεχνική υποστήριξης όλων των εκτυπωτικών δραστηριοτήτων του δήμου.

Με την κίνηση του αυτή ο δήμαρχος, κύριος Μαχειμάρης, δίνει το καλό παράδειγμα στους πολίτες προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση με ευεργετικά αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος, την τόνωσης της τοπικής οικονομίας με εξοικονόμησης πόρων, αλλά και την προώθησης της κοινωνικής οικονομίας που συνδέεται άρρηκτα με την κυκλική οικονομία και την  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από την “πράσινη” μετάβαση, είναι υπέρ των πολιτών του δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα έχει να διανύσει σημαντικό χαμένο έδαφος στην  επίτευξή του στόχου επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων της. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην 24η θέση σε σύνολο 27 χωρών της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πράσινη ανάπτυξή και την βιωσιμότητα του πλανήτη. Αποτελεί εθνικό στόχο αλλά και μία καθημερινή ανάγκη των Ελλήνων πολιτών.

Back to top