ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022: Ιστορική μέρα για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ» –ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- «ΓΙΑΤΡΕΥΕΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Υπογράφηκαν οι συμβάσεις. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

                                                                                                                                    ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                 17-6-2022                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022: Ιστορική μέρα για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ» –ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-   «ΓΙΑΤΡΕΥΕΤΑΙ»  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Υπογράφηκαν οι συμβάσεις. 

Υπογράφηκαν την Πέμπτη 16 Ιουνίου οι συμβάσεις με την ανάδοχο εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου στις δημοτικές οδούς όλων των δημοτικών ενοτήτων ΔΕ Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων και για τα Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Ειδικότερα:

Οι συμβάσεις αφορούν :

1. Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικών οδών ΔΕ Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων προϋπολογισμού 1.000.000,00€ και

2. Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, προϋπολογισμού 2.000.000,00€.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας  Γιώργος Μαχειμάρης χαρακτήρισε ιστορική τη μέρα και τόνισε πως τα προβλεπόμενα έργα σηματοδοτούν την έναρξη μιας σειράς μεγάλων και σημαντικών παρεμβάσεων στις οδικές δημοτικές οδούς των δημοτικών ενοτήτων Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, που θα συμβάλλουν στην ομαλή και ασφαλή διέλευση και  θα αλλάξουν και την εικόνα της προσβασιμότητας για  τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες ξεκινούν άμεσα, αρχής γενομένης από το δημοτικό δρόμο Αγίου Γεωργίου- Ασπιωτάδων ( κοινότητες Πάγων-Αγρού), το δρόμο από παραλία προς Άγιο Ανδρέα ( κοινότητα Καρουσάδων), Καββαδάδες (από του Κόκκινου έως Αη Γιώργη ///κοινότητα Καββαδάδων), παράκαμψη νεροτσουλίθρες Σιδαρίου (κοινότητα Σιδαρίου)  κ.α.

Στην  τελετή υπογραφής των συμβάσεων συνεργασίας  για τα ως ανω έργα,  παρευρέθηκαν από πλευράς Δήμου  Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμαρχος Γεώργιος Μαχειμάρης ,  συνεργάτες του και  μηχανικοί των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου ενώ  από πλευράς της αναδόχου εταιρείας ο νόμιμος εκπρόσωπος της και οι συνεργάτες του.

Back to top