ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 2 2023, 6ΥΘ146ΜΓΜΥ-9Τ0 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Back to top