ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Την 21η Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή και από ώρας 07:00 μέχρι 19:00 θα διεξαχθούν οι Γενικές Βουλευτικές Εκλογές, στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που περιλαμβάνονται στο πίνακα που παρατίθεται παρακάτω…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Back to top