Προμήθεια υλικών για την Πλατεία Ποταγού, Τρόμπα Αχαράβης, ευπρεπισμό κτιρίων για το ΕΚΑΒ – Σιδάρι - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης: είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή της Πλατείας Ποταγού όπου βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Θιναλίου στην κοινότητα των Νυμφών, επίσης για τον κυκλικό κόμβο στην Δημοτική Ενότητα Θιναλίου, στην Αχαράβη στα 300 μέτρα έξω από το Δημαρχείο και για τον ευπρεπισμό κτιρίων στην Δημοτική Ενότητα Εσπερίων στην κοινότητα Σιδαρίου.

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΕΕΣ)/(ΤΕΥΔ)

 

 

Back to top