Πρόγραμμα εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και στις ΔΕ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Επισημαίνεται  η απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων  για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας , εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και όσες διευκρινιστικές  ισχύουν  σε σχέση με τα ανωτέρω. 
Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα  , την ώρα της παρέλασης η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική  για τους θεατές και τους μη ευρισκόμενους σε στοίχηση   όπως και η τήρηση των αποστάσεων. 
Back to top