ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρόνου διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληροφορίες :Π. Πιτικάρης
Τηλέφωνο: 2663360158
Email :prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 29 Ιουνιου 2023
Αρ. πρωτ.: 5760

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών καιπρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων ,ως πολυσύχναστων παραλιών, Σιδαρίου, Ρόδας, Αχαράβης, Αγίου Γεωργίου Πάγων, Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών , για την εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο…

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2Η
Back to top