ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ) στη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αποτέλεσμα της συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής  Βόρειας Κέρκυρας και  της «σκιώδους κυβέρνησης»  για θέματα ύδρευσης –αποχέτευσης-μικρών έργων  στα όρια του Δήμου, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας  κ. Νίκο Μουζακίτη  και τον σύμβουλο –συνεργάτη (αμισθί) κ. Βασίλειο Σαλβάνο, με την  Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας και δη τους κκ. Αργυρό Βασίλειο , Γενικό Δ/ντή Χαραλαμπάκη  Κων/νο και τον προϊστάμενο του τμήματος μελετών επίβλεψης  υποστήριξης έργων της επιχείρησης  Κατσαρό Αναστάσιο, ήταν οι σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο  της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ)  στη συνεδρίαση του  οργάνου την  Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, οι οποίες στην ουσία υιοθετούν το σκεπτικό αλλά και τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας.

Πρόκειται για αποφάσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων λειψυδρίας ,διακοπής υδροδότησης αλλά και προβλημάτων που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ,ξεχωρίζουν οι παρακάτω:

  1. «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης έργου Ερευνητικές Γεωτρήσεις σε εκτέλεση της Υδρογεωλογικής Μελέτης Βόρειας Κέρκυρας το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το έργο προβλέπει την εκτέλεση 11 δοκιμαστικών γεωτρήσεων σε περιοχές της Βορειοδυτικής και Βορειοανατολικής Κέρκυρας, με συνολική προϋπολογιζόμενη αξία 484.484,89 € χωρίς ΦΠΑ.
  2. «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών Δικτύων Βόρειας Κέρκυρας το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί εμβληματικό έργο για την περιοχή μας αφού αφορά -μετά από πολλά χρόνια-  στην  αντικατάσταση του υφιστάμενου απαρχαιωμένου εσωτερικού δικτύου 14.970 μέτρων .Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 580.054,00ευρώ.

Αξίζει να τονίσουμε πως  για τα δύο προαναφερόμενα έργα  το ποσόν του 1.064.538,89 ευρώ  δόθηκε από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στη ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ  – και αποτελούν μέρος του πλαφόν των 12.000.000 ευρώ που δικαιούται ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»   .

  1. «Οριστική έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης ΖΥΓΟΥ-ΝΗΣΑΚΙΟΥ» μετά την υπ αριθμό 2570/1-11-2021 έγκριση της διακήρυξης από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ της ΠΙΝ, προϋπολογισμού 510.951,74 ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας με καθημερινή την έννοια επαρκούς και ασφαλούς υδροδότησης των κοινοτήτων και οικισμών της συνεχίζει αδιαπραγμάτευτα σ αυτό το πνεύμα τις προσπάθειες  της για την επάρκεια  του κοινωνικού αγαθού – του νερού- και την ασφαλή κατανάλωση του από τα νοικοκυριά.

Παράλληλα-πέραν της συνεργασίας που υπάρχει- συνεχίζει ν αγωνίζεται για τη  σύσταση αυτόνομης ΔΕΥΑ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, (όπως και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας)   η οποία  θα εξελίξει βελτιωτικά την παροχή υπηρεσιών και θα λύσει ένα σημαντικό θέμα της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην κατεύθυνση της απρόσκοπτης ,επαρκούς και ασφαλούς υδροδότησης όλων των νοικοκυριών .

Τέλος, παρακαλούνται οι Δημότες να συμβάλλουν στη στοιχειώδη λειτουργία της επιχείρησης , καταβάλλοντας μέρος των υποχρεώσεων  τους.

Back to top