Συνεχίζεται η σταδιακή αποκατάσταση των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής της ΔΕ Κασσωπαίων (Νησακίου-Γιμαρίου) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου 2023. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Με τις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας , των εργαζομένων στο  τμήμα Βορρά της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ αλλά και του εργολάβου αποκαθίστανται σταδιακά τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023  και δη στην αντλία της γεώτρησης στη θέση «ΚΑΜΙΝΙΑ» της κοινότητας Νησακίου.

Έτσι σημαντική βελτίωση στην υδροδότηση  έχουν η ευρύτερη περιοχή ΝΗΣΑΚΙΟΥ-ΓΙΜΑΡΙΟΥ. Ειδικότερα οι οικισμοί :Καμίνια, Καριά, Πάνω-Κάτω Κατάβολος-Μπαναράτικα-Μπουράτικα-Καμινάκι-Αγνί-Κρουζερή-Κάτω-Πάνω Κέντρωμα-Φακαμιά.

Όπου παρατηρείται πρόβλημα η υδροδότηση γίνεται  μεταφορά νερού με βυτίο (συνδρομή της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας). ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Back to top