Συνεχείς παρεμβάσεις των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στα 117 KM επαρχιακού και στα 500 KM του δημοτικού οδικού δικτύου. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ανάμεσα στο εύρος των δράσεων  των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις που συνεχίζουν να εξελίσσονται και στις 4 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από το άρτια καταρτισμένο  συνεργείο των τεχνικών υπηρεσιών, στα  117 KM επαρχιακού και στα 500 KM του δημοτικού οδικού δικτύου, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις  για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο.

 

Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης, παρεμβάσεις σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις, επούλωση λακκουβών με ψυχρή άσφαλτο και χρήση –παρέμβαση αφενός του καταστροφέα για τον αποχορτισμό όχι μόνο του δημοτικού αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου αφετέρου του γκρέιντερ – πράγμα που δεν είχε συμβεί τουλάχιστον  τα τελευταία επτά χρόνια.

Γεγονός είναι πως η  τεχνική υπηρεσία  του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  έχει δαπανήσει ένα σεβαστό ποσό σε ψυχρό ασφαλτόμιγμα και πολλές εργατοώρες  με χρήση γκρέιντερ και καταστροφέα.

«Η βελτίωση του οδικού δικτύου αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.  Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια στη μετακίνηση των πολιτών και τη διακίνηση των προϊόντων. Βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά του δημοτικού αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου και κατ’ επέκταση την επικοινωνία των τοπικών κοινωνιών».

«Γίνεται μια προσεκτική και εμπεριστατωμένη αναζήτηση των βασικών αναγκών του δημοτικού οδικού δικτύου, οι οποίες όμως προεκτείνονται και στο επαρχιακό με στόχο να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα, να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια αλλά και διευκολύνουμε  την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων & Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας Χαρίτων Κουτσούρης.

Back to top