Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, εκφράζοντας τις απόψεις σας μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση www.mncnorthcorfu.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»  (κλικ εδώ) εκπονείται από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας εντός των διοικητικών του ορίων και αφορά στη δημόσια χωροθέτηση προσβάσιμων σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Αξιοποιώντας ένα ακόμη χρηματοδοτικό εργαλείο, που θέτει τις βάσεις για να μπει η ηλεκτροκίνηση στη ζωή μας και θεωρώντας τη γνώμη σας σημαντική, παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, ώστε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε το μέλλον του τόπου μας και να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Την παρουσίαση μπορείτε να τη βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://we.tl/t-6I22acBKqI

Back to top