Τίτλος Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρα
TK 49081, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 26633 60111
Φαξ: 26633 60176

Κέρκυρα, 19/07/2022
Αρ. πρωτ: 4831

Τίτλος Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής), για ένα έτος, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Περίληψη Διακήρυξης 2ης Δημοπρασίας ΘΜΑ Διακήρυξη 2022 θμα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

Back to top