Τίτλος Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 25/05/2023
Αρ. πρωτ: 4465

Τίτλος Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής) Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, για τρία έτη, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ.

στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη.

Περίληψη Διακήρυξης ΘΜΑ Διακήρυξης ΘΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΜΑ

—————————————————————————————————————————————————————————————-

ΧΑΡΤΕΣ ΘΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ [7 ΧΑΡΤΕΣ]

ΘΜΑ 1.1: -ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥΔΕΞΙΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΜΑ 1.2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΛΛΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΘΜΑ 1.3: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΜΑ 1.4: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΜΑ 1.5: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΜΑ 1.6: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝ ΘΜΑ 1.7: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝ

—————————————————————————————————————————————————————————————

ΧΑΡΤΕΣ ΘΜΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ [12 ΧΑΡΤΕΣ]

: ΘΜΑ2.1-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.2-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΘΜΑ2.3-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.4-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.5-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.6-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.7-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.8-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΥΛΙΩΤΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.9-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΙΛΛΑ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.10-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.12-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΘΜΑ2.17-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΓΝΟΣ ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ

—————————————————————————————————————————————————————————————-

ΧΑΡΤΕΣ ΘΜΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ [4 ΧΑΡΤΕΣ]

ΘΜΑ3.1-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΟΔΑΣ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΘΜΑ3.3-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΧΑΡΑΒΗΣ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΘΜΑ3.5-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΘΜΑ3.7-ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΧΑΡΑΒΗΣ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ

——————————————————————————————————————————————————————————————-

ΧΑΡΤΕΣ ΘΜΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ [8 ΧΑΡΤΕΣ]

ΘΜΑ4.1-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΘΜΑ4.3-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΝΙ Τ.Κ. ΓΙΜΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΘΜΑ4.4-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΘΜΑ4.5-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΡΟΥΖΕΡΗ ΝΗΣΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΘΜΑ4.8-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΝΗΣΑΚΙ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΘΜΑ4.9-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΘΜΑ4.11-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΙΝΑΚΙ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΘΜΑ4.12-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΙ Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
Back to top