611/17.09.2021 – Οριστικοί Πίνακες μοριοδότησης του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσωρινοί Πίνακες
Back to top