Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Οριστικοί Πίνακες
Back to top