Πολιτισμός - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Μουσεία

There are a number of fascinating museums in North Corfu that you can visit

Περισσότερες Πληροφορίες

Έθιμα

Learn about the many customs and traditions that you can find in North Corfu

Περισσότερες Πληροφορίες

Πανηγύρια και Εκδηλώσεις

Each year there are a number of cultural festivals and events that take place

Περισσότερες Πληροφορίες

Μοναστήρια – Εκκλησίες

In the region of North Corfu there are a large number of beautiful churches and monasteries that you can visit.

Περισσότερες Πληροφορίες

Αρχαιολογικοί Χώροι

To discover more about the fascinating history of North Corfu, there are several archaeological sites to see.

Περισσότερες Πληροφορίες

Back to top