Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (17η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (17η) της Οικονομικής Επιτροπής

19/06/2021 @ 11:30 - 12:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 15 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 3728

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (17η) της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

 1. Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
 2. Της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
 3. Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
 4. Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού »
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 19η  Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 11:30 μμ έως 12:30 μμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Τοποθέτηση Ομπρελοκαθισμάτων)
 2. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Τοποθέτηση Ομπρελοκαθισμάτων)
 3. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο  της πρότασης με τίτλο  «Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζύγιου 2020»
 4. Έγκριση ανάθεσης τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιώτη.
 5. Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης αποκομιδής απορριμμάτων.
 6. Έγκριση απόφασης μεταφοράς Α.Σ.Α. (απορριμμάτων) στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
 7. Εισήγηση για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μεταφόρτωση και μεταφορά Α.Σ.Α. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της μεταφόρτωσης και μεταφοράς Α.Σ.Α. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
 8. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για νέα έργα/προμήθειες ενταγμένων Πράξεων, στα πλαίσια των προβλέψεων του Ν. 4600/19
 10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή του Δήμου
 11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγιες προκαταβολές των τοπικών κοινοτήτων
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021
 13. Αναθέσεις σε νομικούς.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3. ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑ - ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ
9. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΛΑΤΟΥ- ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
18. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
24. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ
26. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
27. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Details

Date:
19/06/2021
Time:
11:30 - 12:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top