Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης (1η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης (1η) της Οικονομικής Επιτροπής

25/01/2021 @ 11:00 - 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 21 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. :  346

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  Συνεδρίαση (1η) της Οικονομικής Επιτροπής 

Έχοντας υπόψη:

Α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»,

Β) της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου ( με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020 ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID -19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»,

Γ) της υπ αριθμόν 163/Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

Παρακαλούμε, να προσέλθετε στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Αχαράβης, την 25η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,  σε Συνεδρίαση δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.

Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασία Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού covid-19.

2.

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

3.

Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

4.

Έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ενός τροχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

5.

Αναθέσεις σε νομικούς.

6.

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων.

7.

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας στα πλαίσια της διενέργειας δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών και υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
3. ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
5. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑ - ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ
9. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΜΑΛΑΤΟΥ- ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
11. ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
13. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
15. ΝΙΚΟΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
18. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
24. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ
26. ΜΠΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
27. ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Details

Date:
25/01/2021
Time:
11:00 - 12:00
Event Category:
Event Tags:

Venue

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Αχαράβης
Αχαράβη
Αχαράβη, 49081 Greece
+ Google Map

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top