Εκτελεστική Επιτροπή - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής
κ. Σπυριδούλα Κόκκαλη, Αντιδήμαρχο
κ. Χαρίτωνα Κουτσούρη, Αντιδήμαρχο
κ. Νικόλαο Μουζακίτη, Αντιδήμαρχο
κ. Θεοφάνη Σκέμπρη, Αντιδήμαρχο

Αχαράβη 11 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ. : 2798
 
Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Σας καλούμε να προσέλθετε στην 2η Συνεδρίαση (τακτική) της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Βόρειας Κέρκυρας …

Back to top