Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (12η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (12η) της Οικονομικής Επιτροπής

April 27 @ 12:30 - 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 23 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 2481

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (12η) της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

 1. Της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»
 2. Της υπ’ αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»
 3. Της υπ’ αριθμόν 163 Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»
 4. Του με αριθμό πρωτοκόλλου 43815/13.07.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Το με αριθμό 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού »
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία μόνο τακτικών ή αναπληρωματικών μελών, την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:30 πμ έως 13:30 πμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 – ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής)
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος (Τοποθέτηση ξαπλώστρων και ομπρελών).
 3. Έγκριση διενέργειας του έργου με ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση  μελέτης και καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου, με τίτλο: «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Τεχνικών έργων – Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Κασσωπαίων, Θιναλίων, Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων».
 4. Έγκριση διενέργειας του έργου με ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση  μελέτης και καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού του έργου, με τίτλο: «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού Κ2 στη θέση «Μέγα Υδρί» Δ.Ε. Εσπερίων».
 5. Έγκριση των όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
 6. Παράταση σύμβασης δεκαέξι (16) εργαζομένων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών συνεπεία του αρ. 29677/11660/20-04-21 εγγράφου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασία της ΠΙΝ.
 7. Προγραμματική σύμβαση του αρ.100 του Ν.3852/2010 μεταξύ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και ΚΟΙΝΣΕΠ «Όλοι μαζί για το περιβάλλον της Κέρκυρας», για την υλοποίηση προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών ειδών, πλαστικών καπακιών & λοιπών ανακυκλώσιμων.
 8. Καθορισμός τέλους μίσθωσης κοινοχρήστου χώρου στο λιμάνι Κασσιόπης.
 9. Αναθέσεις σε νομικούς.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Μαχειμάρης

Δήμαρχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Τακτικά Μέλη:Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Δημήτριος Πέρρος1. Παναγιώτης Παπαδάτος
2. Σπυριδούλα Κόκκαλη2. Βασίλειος Κούλας
3. Νικόλαος Μουζακίτης3. Χρήστος Ανεμογιάννης
4. Χαρίτων Κουτσούρης
5. Σπυρίδων Ασπιώτης
6. Σπυρίδων Βάρελης

Details

Date:
April 27
Time:
12:30 - 13:30
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top