Οικονομικές Υπηρεσίες - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΠ

Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr

ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Email: esoda@1354.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26633 60153

ΤΑΜΕΙΟ

Email: tameio@1337.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26633 60111

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Email: info@1372.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26633-60122/123

 

———————————————————————————————————————————————————————————

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δ. Η. Δ. Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΠ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΠ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΒΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΟΡΗΓΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΡΑΠ. ΛΟΓ/ΜΟΥ Δ. Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

Back to top