Σχολικές Επιτροπές - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Παναγιώτης Παπαδάτος

Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Επιτροπής

Πληροφ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ

Τηλ.: 26633 60400

 

Back to top