Χρήσιμες Πληροφορίες - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΥπηρεσίαΤαχυδρομική
Διεύθυνση
ΤηλέφωνοΦαξ Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Υπεύθυνη/ος Γραφείου Αχαράβη, 49018126633 6015526630 64866mayorofficenorthcorfu@gmail.com
Α. Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών & Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126633 60113 26630 64866info@1372.syzefxis.gov.gr
Α1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126633 60105 26630 64866dim_symvoulio@1354.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Γραφείο Δημοτικού ΣυμβουλίουΑχαραβη, 49018126633 60113 aloisiou@1337.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Οικονομικής ΕπιτροπήςΑχαραβη, 49018126633 60113 aloisiou@1337.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Επιτροπής Ποιότητα Ζωής
Αχαραβη, 49018126633 60113 aloisiou@1337.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
ΛηξιαρχείοΑχαραβη, 49018126633 6010026630 64866registry@1354.syzefxis.gov.gr
Υπάλληλοι ΤμήματοςΑχαραβη, 49018126633 6010026630 64866h.sgourou@1354.syzefxis.gov.gr
ΔημοτολόγιοΑχαραβη, 49018126633 60100/105dimotologio@1354.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Υπάλληλοι Τμήματος
Αχαραβη, 49018126633 60158
26630 64866Panagiotis.pitikaris@1337.syzefxis.gov.gr
Α2. Τμήμα Κ.Ε.Π.
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΓιμάρι26633 60519d.kassopaion@kep.gov.gr
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Κ.Ε.Π.
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΘιναλίουΑχαραβη26633 60102
26633 60103
26633 60176d.thinaliou@kep.gov.gr
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΕσπερίωνΣιδάρι26633 60019
26633 60018
26630 72345d.esperion@kep.gov.gr
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Αγ. ΓεωργίουΑγρός26630 72697 26630 72370d.aggeorgiou-kerkiras@kep.gov.gr
Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Κασσωπαίων Γιμάρι26633 60505
26633 60519
26630 91386
26630 91550
d.kassopaion@kep.gov.gr
Α3. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος Διεύθυνσης
Αχαραβη, 49018126633 60113 26630 64866info@1337.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας
Υπάλληλοι ΤμήματοςΑχαραβη, 49018126633 6015826630 64866adeieskat@1337.syzefxis.gov.gr
Αχαραβη, 49018126633 6015826630 64866adamantinisalvanou@1372.syzefxis.gov.gr
Α4. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126633 60152 26630 64866spyridon.ksanthos@1337.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Υπάλληλοι ΤμήματοςΑχαραβη, 49018126633 6015226630 64866promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
Υπάλληλοι Τμήματος
Αχαραβη, 49018126633 6015326630 64866oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαραβη, 49018126633 6015326630 64866esoda@1354.syzefxis.gov.gr
Αχαραβη, 49018126633 6011126630 64866 tameio@1337.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126630 60174 26630 64866christos.kormaris@1354.syzefxis.gov.gr
Β1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126633 6012126630 64866kikievgenikou@1354.syzefxis.gov.gr
Υπάλληλοι ΤμήματοςΑχαραβη, 49018226633 6017426630 64866sofia.anti@yahoo.gr
Β2. Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126630 64866nvlachos@1354.syzefxis.gov.gr
Β3. Τμήμα Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών
Αναπληρωτής Προϊσταμένη/ος ΔιεύθυνσηςΑχαραβη, 49018126633 60121 26630 64866
Γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης
Υπάλληλοι ΤμήματοςΑχαραβη, 49018226633 6012126630 64866gjefer@1354.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Πολεοδομικών & Χωροταξικών Θεμάτων
Υπάλληλοι ΤμήματοςΑχαραβη, 49018226633 6012126630 64866gjefer@1354.syzefxis.gov.gr
Back to top