Οικονομική Επιτροπή - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Μαχειμάρης, Πρόεδρος
Χαρίτων Κουτσούρης
Σπυριδούλα Κόκκαλη
Νικόλαος Μουζακίτης
Δημήτριος Πέρρος
Σπυρίδων Βάρελης
Σπυρίδων Ασπιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Παπαδάτος
Βασίλειος Κούλας
Χρήστος Ανεμογιάννης

Back to top