Δημοτική Επιτροπή - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Μαχειμάρης, Πρόεδρος
Χαρίτων Κουτσούρης
Σπυριδούλα Κόκκαλη
Θεοφάνης Σκέμπρης
Νικόλαος Μουζακίτης
Σπυρίδων Βάρελης
Σταμάτιος Πουλιάσης

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Ιωάννης Γαρνέλης
  2. Νικόλαος Χειρδάρης
  3. Βασίλειος Σαλβάνος
  4. Μαρία Προβατά
  5. Κωνσταντίνος Μαλαχάς
  6. Μαγδαληνή Κοντάλιπου
Back to top