Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (8η) της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (8η) της Οικονομικής Επιτροπής

30/03/2021 @ 10:00 - 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Πληροφορίες : Μαριλένα Τζώρα
Δ/νση: Αχαράβη, 49081 Κέρκυρα
Τηλ: 2663 3 60122, Φαξ: 2663 3 60176
E-mail: marilena.tzora@1354.syzefxis.gov.gr
Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αχαράβη 26 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 1716

 

 

 

Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση (8η) της Οικονομικής Επιτροπής

 

Έχοντας υπόψη:

Α) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID -19»,

Β) της υπ αριθμόν 40 Εγκυκλίου ( με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31-3-2020 ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοιού COVID -19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης»,

Γ) της υπ αριθμόν 163/Εγκυκλίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, την 30η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00 πμ,  της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Διαβίβαση του 4ου Πρακτικού του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»
2 Διαβίβαση του Πρακτικού του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικής Οδού στη θέση «Άγιος Σπυρίδων» Τ.Κ. Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου»
3 Υποβολή 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου»
4 Υποβολή 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων»
5 Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που εκτελεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας.
6 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ

«Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για το έργο «Παρεμβάσεις στους Παιδικούς, Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017.

7 Προγραμματική σύμβαση του Αρ. 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και ΚΟΙΝΣΕΠ «Όλοι μαζί για το Περιβάλλον της Κέρκυρας», για την υλοποίηση προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών ειδών – πλαστικών καπακιών κλπ ανακυκλώσιμων.
8 Αποδοχή παραχώρησης κυριότητας οικοπέδου ιδιοκτησίας Εταιρείας «Μετώπη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία».
9 Ανάθεση σε Νομικούς.

Details

Date:
30/03/2021
Time:
10:00 - 11:00
Event Category:
Event Tags:
,

Venue

Δια Περιφοράς
Αχαράβη
Αχαράβη, Select a State: 49081 Greece

Organizer

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Back to top