ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Συνεδρίασε  την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με σημαντικότερες αποφάσεις (άλλες ομόφωνα, άλλες κατά πλειοψηφία) την άμεση δημοπράτηση:

  • για την αποκατάσταση της κύριας δημοτικής οδού Κ2 στη θέση ΜΕΓΑ ΥΔΡΙ Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων.
  • για τις Συντηρήσεις –Αποκαταστάσεις τεχνικών έργων –Αντιπλημμυρικά έργα στις Δημοτικές Ενότητες ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΩΝ
  • για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας – από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – κυρίως μηχανημάτων καθαριότητας.

Παράλληλα, δημοπρατούνται μεταξύ άλλων άμεσα έργα δημοτικής οδοποιίας στις Δημοτικές Ενότητες  ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΩΝ. Ειδικότερα για τους  δρόμους:

  • Παραλιακοί δρόμοι Εσπερίων
  • Περίθειας – Aγίου Παντελεήμονα
  • Σάντα – Κασσιώπη
  • Αγρός – Δροσάτο – Ρικίνι
  • Καββαδάδες – Κόκκινου – Άγιος Γεώργιος
Back to top