Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 996832390
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΧΑΡΑΒΗ
Πόλη: ΑΧΑΡΑΒΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS: EL622
Τηλέφωνο: 26633 60113
Φαξ: 26630 64866
Ηλεκτρονικό …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
τηλ. επικοινωνίας: 26633 60155
Email: : mayorofficenorthcorfu@gmail.com
Αχαράβη:  27- 06 – 2022
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ
ΘΕΜΑ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ… «ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκεν μῦν.
 

Το …

 

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας πραγματοποίησε ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας Ζακύνθου- Κεφαλληνίας και Τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης  κ. Γεώργιος Αλτουβάς,  την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, όπου συναντήθηκε …

 
“Το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  σε κεντρικά αντλιοστάσια και δεξαμενές  έχουν σημειωθεί κρούσματα σοβαρών δολιοφθορών  σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ.”
 
Οι δολιοφθορές  προκαλούν  προβλήματα στην τοπική …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αχαράβη: 16/06/2022
Αρ. πρωτ: 3776
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΕΡΣΙΩΝ
Δ/νση: Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
Τηλ.: 2663360122
Αχαράβη: 07/06/2022
Αρ. πρωτ.: Δ/Υ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
 

Ο Δήμος βόρειας Κέρκυρας σας γνωστοποιεί ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Τηλ.:2663360105
E-mail: akatsarou@1372.syzefxis.gov.gr
ΑΧΑΡΑΒΗ 04/05/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 2607
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο …

Αγαπητά μας παιδιά,

Όλοι μας αυτές τις μέρες σας στέλνουμε τις από καρδιάς ευχές μας για καλή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις που έχουν πάρει το δρόμο τους. Ενώνουμε και τις δικές μας ευχές …

Back to top