Ανάρτηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54672/23212/04-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΦΠ7ΛΕ-ΒΧΚ). Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Κέρκυρα: 05/07/2022
Αρ. Πρωτ οικ.: 55280/23441/06-07-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διεύθυνση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Π. Σιμάτη
Τηλέφωνο: 26613 62162
E-mail: simati@pin.gov.gr

Προς: 1- Δήμο Κεντρική Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων.
2- Δήμο Νότιας Κέρκυρας
3- Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
(με την παράκληση να διαβιβαστεί και να
αναρτηθεί σε όλες τις Δ. Ενότητες & Τοπικές
Κοινότητες)

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 54672/23212/04-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΦΠ7ΛΕ-ΒΧΚ). Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ. οικ. 54672/23212/04-07-2022 (ΑΔΑ:9ΥΦΠ7ΛΕ-ΒΧΚ) ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και παρακαλούμε για την άμεση ανάρτηση της και την αποστολή του σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης στην Υπηρεσία μας, για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

Συνημμένα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 54672/23212/04-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΦΠ7ΛΕ-ΒΧΚ)

ΔΗΜΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΨΑΑ ΑΔΑ: 9ΥΦΠ7ΛΕ-ΒΧΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Back to top