Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για την Απευθείας Παραχώρηση με αντάλλαγμα σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας παρατείνεται έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Χαρίτων Κουτσούρης

Αντιδήμαρχος Έργων, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας

Back to top