Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τριών (3) μηνών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΑΙΤΗΣΗ
Back to top