ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας). - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως πέντε (05) μήνες και όχι πέραν της λήξης της αντιπυρικής Περιόδου (31/10/2024), συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καλύψεως δράσεων-εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου (Επιχειρησιακού Έργου) και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2024 και συγκεκριμένα, ως εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗ

 

Back to top